About us

Lai labi cilvēki ir šī radio klausītāji, skatītāji un iedvesmotāji, Lai laba mūzika mūs vieno!

Follow OLDHITS
Listen live online now!