About us

Azerbaycanin Radiosu
Azerbaijan Radio Station

FACEBOOK
fb.me/radioveten
m.me/radioveten

Follow Radio Vətən

Radio Vətən


Radio Vətən

09.00-12.00 Sabahınız Xeyir Azərbaycan
12.00-15.00 Azərbaycan musiqiləri və Mugamlar
15.00-17.00 Qrammafon Valından köçürmələr
17.00-20.00 Azərbaycan musiqiləri və Mugamlar
23.00-00.00 Qrammafon Valından köçürmələr
00.00-02.00 Azərbaycan musiqiləri və Mugamlar
02.00-09.00 Mugam Dunyasi